Welcome to Boggi. You are currently in our GR site

Shop Boggi United States
×

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ BOGGI

BBB SpA (εφεξής «BBB»), αναγνωρίζουν τη σημασία της διατήρησης του απορρήτου, της ακεραιότητας και της ασφάλειας των μη δημοσίων Προσωπικών Δεδομένων σας (εφεξής « Προσωπικά Δεδομένα») και σας ενημερώνουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από εσάς μέσω του ιστότοπου www.boggi.com , (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), καθώς και τυχόν δεδομένα που παρέχονται στα καταστήματα εταιρειών που ελέγχονται από την Εταιρεία Συμμετεχόντων ή από δικαιοδόχους (εφεξής, από κοινού και ο «Όμιλος RSA») που διαχειρίζονται τα καταστήματα χρησιμοποιώντας τις επωνυμίες: Boggi Milano, Boggi Factory Store, Boggi Milano BM39 (εφεξής οι "Εμπορικές επωνυμίες") θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς κανονισμούς απορρήτου, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής, ο "Κανονισμός") και τους ειδικούς τοπικούς κανονισμούς που θα ισχύουν από καιρό στον χρόνο για επεξεργασίες που εκτελούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα πρότυπα και τους γενικούς κανόνες συμπεριφοράς που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει υιοθετήσει η RSA.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η:

Η BBB SpA με έδρα επί της οδού Via Lancetti 28, 20100 Μιλάνο (Ιταλία),
διά του προσωρινού νομίμου εκπροσώπου της, ο οποίος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ειδικά προσδιορισμένων διαχειριστών ή εντεταλμένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων εγγράφως στην επιχειρησιακή έδρα ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@boggi.com.

Ομοίως, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων που έχει οριστεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση privacy@boggi.com.

2. Τύπος και πηγή δεδομένων

I. Δεδομένα περιήγησης

Τα πληροφοριακά συστήματα και τα λογισμικά που εκτελούν την Ιστοσελίδα αποκτούν, κατά τη συνήθη άσκησή τους, ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα των οποίων η μετάδοση υπόκεινται στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας Διαδικτύου.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα, αλλά, από τη φύση τους, θα μπορούσαν, μέσω επεξεργασίας και συσχέτισης με δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών.

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει διευθύνσεις IP (πρωτόκολλο Διαδικτύου, αριθμητική ετικέτα που προσδιορίζει μοναδικά μια συσκευή βλ. "κεντρικός υπολογιστής", η οποία μπορεί να είναι ένας υπολογιστής, μια φορητή συσκευή ή ένα smartphone, κ.λπ., συνδεδεμένη σε ιστότοπο που χρησιμοποιεί το Πρωτόκολλο Διαδικτύου ως πρωτόκολλο δικτύου), ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από χρήστες που συνδέονται στον Ιστότοπο, διευθύνσεις σε συμβολισμό URI (Uniform Resource Identifier, μια ακολουθία χαρακτήρων που προσδιορίζει μοναδικά έναν γενικό πόρο) των πόρων που ζητήθηκαν, την ημερομηνία και την ώρα [υποβολής] του αιτήματος, μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αποστολή του αιτήματος στον διακομιστή (υπολογιστής υψηλής απόδοσης που, σε ένα δίκτυο, παρέχει μια υπηρεσία στους άλλους συνδεδεμένους υπολογιστές, γνωστούς με την ονομασία "πελάτες"), το μέγεθος του αρχείου (περιέκτης ψηφιακών πληροφοριών) που λαμβάνεται ως απόκριση, αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.), τη γεωγραφική θέση του χρήστη και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη και το πληροφοριακό περιβάλλον. Ο εντοπισμός πραγματοποιείται σε μη συνεχή λειτουργία όταν ο χρήστης επιτρέπει την αυτόματη ανίχνευση θέσεως.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας (συχνότητα πρόσβασης, διάρκεια παραμονής, πληροφορίες για αντικείμενα που προβλήθηκαν, μετακινήθηκαν στο καλάθι ή καταχωρήθηκαν στη λίστα επιθυμιών) και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αποκτώνται μέσω του συστήματος cookies, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική cookie .

Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς (όνομα, επώνυμο, email, αριθμός τηλεφώνου, οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στο μήνυμα ή στις παρατηρήσεις)

Τα Προσωπικά Δεδομένα, ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, μπορεί να είναι τα εξής: όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και χώρα, διεύθυνση email, κωδικός πρόσβασης που έχετε επιλέξει για πρόσβαση στον λογαριασμό σας, αριθμός τηλεφώνου, όνομα χρήστη instagram, ημερομηνία γέννησης, φύλο, υπογραφή, διεύθυνση bluetooth (μοναδική διεύθυνση που έχει εκχωρηθεί στις κάρτες δικτύου) της ηλεκτρονικής σας συσκευής (συσκευή χειρός, τηλέφωνο κ.λπ.), διεύθυνση χρέωσης και μία ή περισσότερες ταχυδρομικές διευθύνσεις αποστολής, στοιχεία ταυτότητας μιας ή περισσότερων πιστωτικών καρτών και φορολογικός αριθμός φορολογικού μητρώου.

3. Σκοπός της επεξεργασίας. νομική βάση; περίοδος αποθήκευσης δεδομένων και φύση της παροχής των προσωπικών δεδομένων

 
Σκοπός της επεξεργασίας Νομική βάση Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων Φύση της διάταξης
Α) Περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχ.στ) GDPR λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 47 GDPR Έννομο συμφέρον για cookies τεχνικής φύσεως Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχ.α) GDPR Συναίνεση σε cookies μη τεχνικής φύσεως Βλέπε πολιτική Cookie Για τα cookies τεχνικής φύσεως: δραστηριότητες που είναι απολύτως απαραίτητες για την ορθή λειτουργία τουιστότοπου και την παροχή της υπηρεσίας περιήγησης. Για cookies μη τεχνικής φύσεως: προαιρετικά -η μη συναίνεσή τους δεν θα επηρεάσει την περιήγηση στον ιστότοπο
Β) Εκπλήρωση του αιτήματός σας για πληροφορίες/επικοινωνία Άρθρα 6, στοιχ.στ και Άρθt.47 του GDPR Έννομο συμφέρον 1 έτος Απαραίτητο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας
Γ) Αποστολή αυτόκλητης αίτησης Αρθ.6, στοιχ. β) GDPR Σύμβαση/προσύμβαση 6 μήνες Απαραίτητο για να μπορέσετε να εξετάσετε το αίτημά σας
Δ) Αγορά Δωροκάρτας online Άρθ.6, στοιχ.β) Σύμβαση GDPR Για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την οριστικοποίηση της αγοράς. Για διοικητικούς-λογιστικούς σκοπούς, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα παρακολουθεί τα δεδομένα για το περαιτέρω χρονικό διάστημα που απαιτείται από τον νόμο / για την πρόσθετη περίοδο που προβλέπεται από τον νόμο Απαραίτητο για να μπορέσετε να διεκπεραιώσετε την παραγγελία σας
Ε) Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και ταυτόχρονη εγγραφή στο πρόγραμμα Boggi Privilege. Δημιουργώντας τον λογαριασμό σας, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε τη λίστα επιθυμιών σας. Στη συνέχεια, μπορείτε επίσης να προχωρήσετε μέσω των προσωπικών σας λογαριασμών Facebook, Google+ και Linkedin. Παρέχοντας τη συγκατάθεσή σας να προχωρήσετε, οι βασικές πληροφορίες του προφίλ σας καθώς και η διεύθυνση email σας θα συλλεχθούν μέσω των λογαριασμών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Άρθ.6, στοιχ.β) Σύμβαση GDPR Για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την οριστικοποίηση της αγοράς. Για διοικητικούς-λογιστικούς σκοπούς, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα παρακολουθεί τα δεδομένα για το περαιτέρω χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο Απαραίτητο για τη δημιουργία του λογαριασμού σας
ΣΤ) Αγορά προϊόντος για μη εγγεγραμμένο χρήστη/Ολοκλήρωση αγοράς ως επισκέπτης Άρθ.6, στοιχ.β) Σύμβαση GDPR Τα στοιχεία θα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος για διοικητικούς-λογιστικούς σκοπούς Απαραίτητο για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε το αίτημα αγοράς σας
Η) Επιστροφές Άρθ.6, στοιχ.β) Σύμβαση GDPR Για το χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Για διοικητικούς-λογιστικούς σκοπούς, οι Ιδιοκτήτες θα παρακολουθούν τα δεδομένα για τον επιπλέον χρόνο που απαιτείται από το νόμο Απαραίτητο για να μπορέσετε να προχωρήσετε στο αίτημά σας
Θ) Έλεγχος παραγγελίας Άρθ.6, στοιχ.β) Σύμβαση GDPR Για το χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία του αιτήματός σας Απαραίτητο για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την παραγγελία σας
Ι Κατασκευασμένο για τη διενέργεια μετρήσεων Άρθ.6, στοιχ.β) Σύμβαση GDPR Για το χρόνο που χρειάζεται για να κλείσετε ραντεβού στο κατάστημα. Απαραίτητο για να μπορέσετε να προχωρήσετε στο αίτημά σας.
Κ) Ζωντανή συνομιλία Άρθρα 6, στοιχ.στ και Άρθt.47 του GDPR Έννομο συμφέρον Για το χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία του αιτήματός σας και για τον επιπλέον χρόνο που απαιτείται για την αξιολόγηση της συνομιλίας. Απαραίτητο για την παροχή απάντησης στο αίτημα που υποβάλατε
Λ) Άμεσο μάρκετινγκ (εμπορική και διαφημιστική αλληλογραφία, ενημερωτικά δελτία, μηνύματα, διαφημιστικό υλικό καθώς και κατάλογοι και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις μέσω παραδοσιακών και αυτοματοποιημένων εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας (e-mail, κλήσεις, συνομιλίες, whatsapp και SMS, Instagram) Άρθρο 6, στοιχ.α) GDPR Συναίνεση του ενδιαφερομένου Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για την περίοδο για την οποία αλληλεπιδράτε ενεργά, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε αγοράσει ένα ή περισσότερα προϊόντα τα τελευταία τρία χρόνια από τα σημεία πώλησης του ομίλου RSA ή έχετε πρόσβαση, κατά την ίδια χρονική περίοδο, στο Boggi Privilege σας λογαριασμό (ή έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση, εάν νωρίτερα) Προαιρετικό
Μ) Προφίλ για τη δημιουργία εξατομικευμένου περιεχομένου και προσφορών, με βάση πληροφορίες που σχετίζονται με αγορές που έχετε κάνει. Άρθρο 6, στοιχ.α) GDPR Συναίνεση του ενδιαφερομένου Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για την περίοδο για την οποία αλληλεπιδράτε ενεργά, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε αγοράσει ένα ή περισσότερα προϊόντα τα τελευταία τρία χρόνια από τα σημεία πώλησης του ομίλου RSA ή έχετε πρόσβαση, κατά την ίδια χρονική περίοδο, στο Boggi Privilege σας λογαριασμό (ή έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση, εάν νωρίτερα) Προαιρετικό, με την προϋπόθεση ότι έχετε εγγραφεί στο πρόγραμμα αφοσίωσης Boggi Privilege
N) Υπενθύμιση εγκαταλελειμμένου καροτσιού Άρθρο 6, στοιχ.β) και στοιχ.στ) και αιτιολογική σκέψη 47 GDPR Έννομο συμφέρον Όσος χρόνος απαιτείται για να σας στείλουμε email υπενθύμισης σχετικά με το εγκαταλελειμμένο καλάθι σας. Τα δεδομένα καθίστανται υποχρεωτικά μόνο τη στιγμή της συνδρομής στο Boggi Privilege.
Ξ) Ανίχνευση απάτης πληρωμών Άρθρο 6, στοιχ.β) και στοιχ.f) Σύμβαση GDPR / Έννομο συμφέρον Για διοικητικούς-λογιστικούς σκοπούς, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τον νόμο. Τα έγγραφα που ζητούνται κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν θα διατηρηθούν. Είναι απαραίτητο για να μπορέσετε να ικανοποιήσετε το αίτημά σας.

 

Λάβετε υπόψη ότι η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών δεν απευθύνεται σε ανηλίκους. Η BBB αναλαμβάνει να ελέγχει και, εάν είναι απαραίτητο, να διαγράφει τις συναινέσεις για μάρκετινγκ και δημιουργία προφίλ που πραγματοποιούνται από πελάτες ηλικίας κάτω των 16 ετών.

 

4. Μέθοδοι επεξεργασίας

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία με χρήση χαρτιού, εργαλείων πληροφοριακού και ηλεκτρονικού χαρακτήρα, σύμφωνα με λογικές αυστηρά συνδεδεμένες με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, με σεβασμό της αρχής της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, αποφυγή επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν οι λειτουργίες μπορούσαν να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας ανώνυμα δεδομένα ή με άλλες μεθόδους. Θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα ή/και πρόσκαιρα για να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία τους γίνεται με νόμιμο-και ορθό τρόπο καθώς και με διαφάνεια, για την αποφυγή απώλειας, ακόμη και τυχαίας, καθώς και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Ειδικότερα, τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς που συνδέονται με τη δημιουργία προφίλ καθώς και για λόγους μάρκετινγκ θα εισάγονται και θα αποθηκεύονται στο σύστημα CRM (Customer Relationship Management) σε διακομιστές που βρίσκονται σε εταιρείες του Ομίλου RSA.

Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργίες και υπηρεσίες που προβλέπουν την επεξεργασία της ημερομηνίας γέννησης τρίτων -που έχετε κοινοποιήσει οικειοθελώς- όπως στην περίπτωση ενεργοποίησης και αποστολής e-Gift Cards ή τη διαχείριση των παραπάνω , είστε υποχρεωμένοι να τους ενημερώσουμε για τους σκοπούς και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από εμάς.
 

5. Παραλήπτες

Για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται παραπάνω, τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το εσωτερικό προσωπικό της RSA και της BBB που είναι εξουσιοδοτημένο να τα επεξεργάζεται για το σκοπό αυτό, ως μέρος της εκτέλεσης των εργασιακών καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Τα εν λόγω άτομα ορίζονται υπεύθυνοι επεξεργασίας, και από εταιρείες που σχετίζονται συμβατικά με τους κοινούς ελεγκτές. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να κοινοποιηθούν σε θέματα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: - θέματα που παρέχουν υπηρεσίες για τη διαχείριση της ιστοσελίδας, των δικτύων επικοινωνίας και του πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιείται από τους Κοινούς Ελεγκτές. - επαγγελματικές εταιρείες ή εταιρείες με βοηθητικό ή συμβουλευτικό ρόλο· - εταιρείες που διαχειρίζονται δραστηριότητες μάρκετινγκ και επικοινωνίας (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών, ψηφιακά γραφεία). - των εταιρειών της Holding και του Ομίλου RSA. - αρμόδιες αρχές για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή/και διατάξεων δημοσίων φορέων, κατόπιν αιτήματος. Λάβετε υπόψη ότι για την πρόληψη της απάτης, ο προμηθευτής της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου και η εταιρεία που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο κατά της απάτης. Eλέγξτε ότι τα Προσωπικά σας δεδομένα δεν σχετίζονται με την παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας ή με υπερβολικό χρέος πιστωτικής κάρτας. Ωστόσο, οι από κοινού ελεγκτές δεν συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. Ως προς αυτό, σημειώστε ότι, σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με τα μέσα πληρωμής, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της BBB θα επικοινωνήσει με το Ενδιαφερόμενο Μέρος, προκειμένου να προχωρήσει με διαφορετικό μέσο πληρωμής. Μόνο εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα σας ζητηθεί να στείλετε ένα έγγραφο ταυτότητας και μια selfie με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργειας ενός ελέγχου ασφαλείας -και για το δικό σας συμφέρον - έγγραφα τα οποία στη συνέχεια θα διαγραφούν. Τα υποκείμενα που ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες ασκούν τη λειτουργία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων ή λειτουργούν με πλήρη αυτονομία ως ξεχωριστοί Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων. Μια λίστα με τους διορισμένους εκτελούντες την επεξεργασία είναι διαθέσιμη επικοινωνώντας με τους Κοινούς Υπεύθυνους Επεξεργασίας Δεδομένων και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@boggi.com

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προωθητικού χαρακτήρα τρίτων ή για προϊόντα, υπηρεσίες ή πρωτοβουλίες που δεν προέρχονται από τον Όμιλο RSA και σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιηθούν σε μη προσδιοριζόμενα πρόσωπα.

 

6. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο εξωτερικό

Τα δεδομένα θα μεταφερθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, για τον ιστότοπο και για το CRM Salesforce που χρησιμοποιείται. Σημειώστε ότι και στις δύο περιπτώσεις, η μεταβίβαση διασφαλίζεται από τις διατάξεις του άρθ. 46 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 - μεταβίβαση σε υποκείμενο με επαρκείς εγγυήσεις.
 

7. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων:

α) Λήψη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού, επιβεβαίωσης σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, όπου συμβαίνει αυτό, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες: α) τους σκοπούς της επεξεργασιας β) τις σχετικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων γ) τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους αποκαλύφθηκαν ή θα γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς·δ) την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου.
β) Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το δικαίωμα ενημέρωσης για τις κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού.
γ) Λήψη αντιγράφου των Προσωπικών Δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία.
δ) Λήψη, σύμφωνα με το άρθρο 16, της διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε ελλιπή Προσωπικά Δεδομένα, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.
ε) Λήψη, σύμφωνα με το Άρθρο 17, αποδεικτικού της διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να διαγράφει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν ισχύει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17.
στ) Λήψη, σύμφωνα με το άρθρο 18, του περιορισμού επξεργασίας όταν ισχύει μία από τις περιστάσεις που ρυθμίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18.
ζ) Απόσυρση της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκληση.
η) Λήψη, σύμφωνα με το Άρθρο 20, της φορητότητας των δεδομένων ή των Προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, τα οποία παρέχονται στην BBB, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να διαβιβάσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ανεμπόδιστα από την BBB στην οποία έχουν παρασχεθεί τα προσωπικά δεδομένα, εάν ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα προσωπικά δεδομένα απευθείας από τον έναν υπεύθυνο επεξεργασίας στον άλλο, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
θ) Αμφισβητηση ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με το Άρθρο 21, της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν.
ι) Αμφισβήτηση ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 21, της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ και δημιουργίας προφίλ όταν ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 21 του κανονισμού. Πιο συγκεκριμένα, για να αντιταχθείτε μόνο σε δραστηριότητες μάρκετινγκ μέσω αυτοματοποιημένων οργάνων, μπορείτε να γράψετε ένα e-mail στη διεύθυνση privacy@boggi.com με θέμα «ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ». Αν αντ' αυτού επιθυμείτε να αντιταχθείτε μόνο σε δραστηριότητες μάρκετινγκ μέσω παραδοσιακών μέσων (ταχυδρομικώς, σε έντυπη μορφή), μπορείτε να γράψετε ένα e-mail στη διεύθυνση privacy@boggi.com με θέμα «ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ». Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία της ημερομηνίας γέννησής σας για σκοπούς δημιουργίας προφίλ, μπορείτε να γράψετε ένα e-mail στη διεύθυνση privacy@boggi.com με θέμα «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΙΛ».
κ) Αμφισβήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 22, να υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε μια αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζει εξίσου σημαντικά, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού.
λ) Για να υποβάλει καταγγελία σε αρχή προστασίας δεδομένων, εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία που τον αφορά παραβιάζει τον κανονισμό.
μ) Να κινηθείτε νομικά.

8. Στοιχεία επικοινωνίας

Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε δωρεάν με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ή τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

9. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η έκδοση που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα είναι αυτή που ισχύει επί του παρόντος

Τελευταία ενημέρωση: 03 Απρίλιος 2023